Training doen of niet?

Voor een bedrijf kan het een hele investering zijn om medewerkers een training te laten volgen. Maar het kan ook erg zinvol zijn voor iedereen. Het is dan ook een aanwinst voor je bedrijf. Een ondernemingsraad binnen een bedrijf moet goed op elkaar zijn ingespeeld en samen kunnen werken. Ondernemingsraad training en begeleiding kan daarom altijd wel eens goed van pas komen in een bedrijf. De visie die hierbij gehanteerd wordt is ‘medewerkersparticipatie’ is belangrijk voor ieder bedrijf en iedere werknemer. Er wordt vanuit gegaan dat de gekozen vorm van participatie aan moet sluiten bij de organisatie. Meestal handelt de OR aan de hand  van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar er is meer en daar kan nu veel over worden geleerd. Een bedrijf kan maar beter investeren in trainingen, want dit is voor iedereen zinvol. Er kan zoveel geleerd worden, wat weer op een positieve manier bij kan dragen aan het bedrijf.

De voordelen

Ondernemingsraad training en begeleiding zal veel voordelen geven aan je bedrijf. Het voortraject van de ondernemingsraad cursus, bestaat onder andere uit een vragenlijst waarbij de vele factoren die van invloed zijn op de OR-trainingen in kaart worden gebracht. Met deze uitkomsten wordt de OR-training ‘op maat’ gemaakt. Het is dan ook voor iedereen zinvol en leerzaam, omdat alle aandachtspunten aan bod komen. Als de training klaar is, dan wordt alles wat je geleerd hebt in de praktijk gebracht. Na een tijdje kan er een evaluatie worden gepland, hierbij wordt er gekeken hoe het nu gaat. Het effect van de training en begeleiding kan nu beter in beeld worden gebracht.